Q-IVF – nationellt kvalitetsregister

Q-IVF – nationellt kvalitetsregister

Samtliga IVF-kliniker i Sverige driver i samarbete med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) ett nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning. Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren/kvinnorna.
Du bidrar till en bättre vård!

För att utveckla och säkra kvalitén inom assisterad befruktning vill din klinik rapportera uppgifter om dina/era behandlingar till Q-IVF. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika kliniker runt om i landet. Resultaten används också för förbättringsarbeten på klinikerna. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska behandla ofrivillig barnlöshet och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

Här hittar du Q-IVF.