Nedfrysning av egna ägg och spermier

Nedanstående priser gäller från 1 februari 2023.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

 

Äggfrys

Konsultation/ utredning äggfrys
3000kr

Stimulering och nedfrysning av ägg

Första behandlingen
35 000kr

Påföljande behandlingar
29 000kr

Läkemedelskostnader tillkommer.

Frysförvaring efter 1 år
3000 kr/år

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier
31 000kr

IVF-behandling + ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med parets egna spermier
52 000kr

ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
41 000kr

IVF-behandling + ICSI (befruktning) av tinade ägg efter tidigare äggfrysbehandling med donerade spermier
64 000kr

Spermier

Infrysning och förvaring av spermier i 1 år
3000kr

Frysförvaring efter 1 år
3000kr/år